JERICO-RI in het kort

Visie

“Rond 2030 verzorgtJERICO-RI  de beschikbaarheid van wetenschappelijke lange termijn-waarnemingen en gerelateerde diensten en informatieprodukten voor Europese mariene kustsystemen op het raakvlak van land, open oceaan en atmosfeer. Hiermee wordtde Europese kennisbasis voor het beheer van deze systemen wordt versterkt. “

Doel

Het hoofddoel van JERICO-RI is een goed begrip mogelijk te maken van de respons van mariene kustsystemen op natuurlijke en antropogene stressfactoren. Daartoe hanteert JERICO-RI een systematische aanpak voor het monitoren, observeren, onderzoeken en analyseren van mariene kustsystemen om betrouwbare informatie te verkrijgen over de structuur en het functioneren daarvan in de context van wereldwijde veranderingen. JERICO-RI omvat het hele scala aan milieuwetenschappen, technologie en dataverwerking. Het zorgt voor waarnemingen op mondiale, regionale en lokale schaal, via de implementatie van een reeks complementaire meetplatforms en multidisciplinaire observatiesystemen.

Missie

JERICO-RI  is een geïntegreerde Europese onderzoeksinfrastructuur om veranderingen in kustwateren waar te nemen met multi-disciplinaire metingen vanaf verschillende soorten meetplatforms (boeien, drones, schepen etc.).

Het vormt de brug tussen de bestaande onderzoeksinfrastructuren voor het vasteland, de atmosfeer en de open oceaan en vult zo een belangrijke leemte in het landschap voor Europese onderzoeksinfrastructure (ESFRI). JERICO-RI vormt het Europese kader waarbinnen mariene kustsystemen worden geobserveerd, geanalyseerd, begrepen en voorspeld.

JERICO-RI biedt open toegang tot geavanceerde en innovatieve onderzoeksfaciliteiten, FAIR-meetgegevens en diensten en bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking.

Diensten

JERICO-RI onderzoekt hoe innovatieve observatiestrategieën en -technologieën de beoordeling en voorspelling van natuurlijke en antropogene veranderingen in complexe kustsystemen kunnen ondersteunen en de complexiteit van processen in deze systemen kunnen ontrafelen.

JERICO-RI biedt een duurzaam kader van faciliteiten, expertise en gegevens ter ondersteuning van groei, ontwikkeling en innovatie in de blauwe economie. Het JERICO-RI wil partnerschappen aangaan met industrieën die bijdragen aan mariene waarnemingen door gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en wederzijds voordeel te bevorderen.

JERICO-RI ondersteunt de ontwikkeling van downstreamdiensten door ’bedrijven via vrije toegang tot continue, multidisciplinaire mariene milieugegevens van hoge kwaliteit.

JERICO-RI versnelt technologische innovaties door toegang te bieden tot een pan-Europese infrastructuur voor de lange termijn voor het testen, verifiëren en demonstreren van innovatieve technologieën in een breed spectrum aan natuurlijke omgevingen,  met de steun van een netwerk van internationale deskundigen.