Översikt över JERICO-RI

Vision

”År 2030 kommer JERICO-RI att vara den europeiska ingången till långsiktiga vetenskapliga observationer och relaterade tjänster för europeiska marina kustsystem vid konvergensen där land, öppet hav och atmosfär sammanstrålar, och förstärka europeisk forskningskompetens och expertis till förmån för samhället.”

Syfte

Huvudsyftet med JERICO-RI är att möjliggöra en god förståelse för hur marina kustsystem reagerar på naturliga och antropogena stressfaktorer. JERICO-RI använder därför en systematisk metod för att övervaka, observera, utforska och analysera marina kustsystem för att få tillförlitlig information om deras struktur och funktion i samband med globala förändringar. JERICO-RI omfattar hela spektrumet av miljövetenskap, teknik och datavetenskap. Genom en kombination av olika kompletterande plattformar och tvärvetenskapliga observationssystem kan man göra observationer på global, regional och lokal nivå.

Uppdrag

JERICO-RI är en integrerad paneuropeisk, tvärvetenskaplig och multiplattformsbaserad forskningsinfrastruktur ägnad åt en helhetsbedömning av förändringar i marina kustsystem. Den överbryggar sömlöst mellan befintliga kontinentala, atmosfäriska och öppna havsrelaterade forskningsinfrastrukturer och fyller på så sätt en viktig lucka i de europeiska marina observationerna. JERICO-RI skapar ett ramverk för observation, analys, förståelse och prognostisering av marina kustsystem. JERICO-RI möjliggör öppen tillgång till toppmoderna och innovativa anläggningar, resurser, FAIR-data och ändamålsenliga tjänster, vilket främjar internationellt vetenskapligt samarbete.

Tjänster

JERICO-RI undersöker hur innovativa observationsstrategier och tekniker kan bidra till att bedöma och förutsäga naturliga och antropogena förändringar i komplexa kustsystem och reda ut komplexiteten i kustprocesser.

JERICO-RI tillhandahåller ett hållbart ramverk av anläggningar, expertis och data för att stödja tillväxt, utveckling och innovation inom blå industri. JERICO-RI syftar till att bilda partnerskap med företag som bidrar till marina observationer genom att utveckla gemensam verksamhet och främja ömsesidig nytta.

JERICO-RI stöder utvecklingen av tjänster i efterföljande led hos små och medelstora företag genom fri tillgång till kontinuerliga, tvärvetenskapliga havsmiljödata av hög kvalitet.

JERICO-RI underlättar tekniska innovationer genom att ge tillgång till en långsiktig paneuropeisk kustinfrastruktur för att testa koncept, verifiera och demonstrera ny teknik i en mängd olika lättillgängliga naturliga miljöer och med stöd av ett nätverk av experter.